Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid 

De informatie op deze website is met de uiterste zorg samengesteld. Van Haren Motorparts tracht de informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Er kunnen geen rechten aan deze website ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Van Haren Motorparts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzingen en correcties zijn voorbehouden. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de Van Haren Motorparts of aan zijn licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

Informatie van derden 

Van Haren Motorparts is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.